17.09.2023

Съобщение

Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Искър на кандидатски листи и кандидати за кметове на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.,се приемат в сградата на Общинска администрация гр. Искър, ет.3, стая 311, всеки календарен ден за времето

 от 19.09.2023 г. до 26.09.2023 включително,

от 09:00 часа на 19.09.2023г. до 17,00 ч. на 26.09.2023 г. / не по-късно от 32 дни преди изборния ден/.

11.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Искър съобщава, че документите за  регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. се приемат до 17.00 ч. на 18.09.2023 г. в сградата на община Искър, ет. 3, стая 311.

11.09.2023

Съобщение

РАБОТНО ВРЕМЕ

за регистриране на преписки и осъществяване на кореспонденция с ОИК – Искър всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа,

 на административен адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров” №38, ет.3, стая 311.

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ: 06516 2424 – вътр.311, 06516 3704

Електронният адрес за кореспонденция с общинската избирателна комисия е [email protected]

още съобщения

Календар

Решения

  • № 038-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в състав от: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Искър. Постъпило е заявление с вх. № 35/18.09.2023 г. от местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в състав от /КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ заведено под № 3 в Регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Искър за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО: с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово, подписано от Емилия Георгиева Тончева, съгласно т.3 от Решение за образуване на местната коалиция. Към заявлението са приложени : 1. Решение за образуване на местната коалиция; 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция; 3. Заверено копие на пълномощно от Корнелия Петрова Нинова за упълномощаване на Емилия Георгиева Тончева; 4. Заверено копие на пълномощно от Веселка Венкова Венкова за упълномощаване на Семьон Ценов Вълов; 5. Заверено копие на пълномощно на Стефан Динчев Янев за упълномощаване на Веселка Венкова Венкова, 6. Заверено копие на пълномощно на Светослав Александров Доков за упълномощаване на Аксиния Тодорова Ватковска; 7. Заверено копие на пълномощно на Искрен Василев Веселинов за упълномощаване на Светослав Александров Доков; 8. Заверено копие на пълномощно на Валери Мирчев Жаблянов за упълномощаване на Иван Петров Мандински; 9. Заверено копие на пълномощно на Иван Петров Мандински за упълномощаване на Десислав Илиев Атанасов; 10.Удостоверение за банковата сметка на името на един от участващите партии от състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания, а именно: име на клиент местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ / КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“/ списък с имена и длъжности на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания; С Решение №2362 - МИ/12.09.2023г., № 2339- МИ/ 11.09.2023г., № 2369-МИ/12.09.2023 г. и № 2338-МИ/11.09.2023 г. всички на ЦИК, за регистриране на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ /КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. Налице са изискванията на чл. 148, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. и Решение №2362 - МИ/12.09.2023г., № 2339- МИ/ 11.09.2023г., № 2369-МИ/12.09.2023 г. и № 2338-МИ/11.09.2023 г. всички на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 29 октомври 2023 г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.13, във връзка с чл.148, ал. 6 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия –Искър

  • № 037-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в състав от: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Искър. Постъпило е заявление с вх. № 34/18.09.2023 г. от местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в състав от /КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ И КОАЛИЦИЯ „ЛЕВИЦАТА!“ заведено под № 2 в Регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Искър за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА, подписано от Емилия Георгиева Тончева, съгласно т.3 от Решение за образуване на местната коалиция. Към заявлението са приложени : 1. Решение за образуване на местната коалиция; 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция; 3. Заверено копие на пълномощно от Корнелия Петрова Нинова за упълномощаване на Емилия Георгиева Тончева; 4.Заверено копие на пълномощно от Веселка Венкова Венкова за упълномощаване на Семьон Ценов Вълов; 5. Заверено копие на пълномощно на Стефан Динчев Янев за упълномощаване на Веселка Венкова Венкова, 6. Заверено копие на пълномощно на Светослав Александров Доков за упълномощаване на Аксиния Тодорова Ватковска; 7. Заверено копие на пълномощно на Искрен Василев Веселинов за упълномощаване на Светослав Александров Доков; 8. Заверено копие на пълномощно на Валери Мирчев Жаблянов за упълномощаване на Иван Петров Мандински; 9. Заверено копие на пълномощно на Иван Петров Мандински за упълномощаване на Десислав Илиев Атанасов; 10.Удостоверение за банковата сметка на името на един от участващите партии от състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания, а именно: име на клиент местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ /КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“/ списък с имена и длъжности на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания; С Решение №2362 - МИ/12.09.2023г., № 2339- МИ/ 11.09.2023г., № 2369-МИ/12.09.2023 г. и № 2338-МИ/11.09.2023 г. всички на ЦИК, за регистриране на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ И КОАЛИЦИЯ ЛЕВИЦАТА!/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. Налице са изискванията на чл. 148, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. и Решение №2362 - МИ/12.09.2023г., № 2339- МИ/ 11.09.2023г., № 2369-МИ/12.09.2023 г. и № 2338-МИ/11.09.2023 г. всички на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 29 октомври 2023 г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.13, във връзка с чл.148, ал. 6 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия –Искър

  • № 036-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в състав от: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Искър. Постъпило е заявление с вх. № 33/18.09.2023 г. от местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в състав от /КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ И КОАЛИЦИЯ „ЛЕВИЦАТА!“ заведено под № 1 в Регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Искър за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, подписано от Емилия Георгиева Тончева, съгласно т.3 от Решение за образуване на местната коалиция. Към заявлението са приложени : 1. Решение за образуване на местната коалиция; 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция; 3. Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова за упълномощаване на Емилия Георгиева Тончева; 4. Пълномощно от Веселка Венкова Венкова за упълномощаване на Семьон Ценов Вълов; 5. Пълномощно на Стефан Динчев Янев за упълномощаване на Веселка Венкова Венкова, 6. Пълномощно на Светослав Александров Доков за упълномощаване на Аксиния Тодорова Ватковска; 7. Пълномощно на Искрен Василев Веселинов за упълномощаване на Светослав Александров Доков; 8. Пълномощно на Валери Мирчев Жаблянов за упълномощаване на Иван Петров Мандински; 9. Пълномощно на Иван Петров Мандински за упълномощаване на Десислав Илиев Атанасов; 10.Удостоверение за банковата сметка на името на един от участващите партии от състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания, а именно: име на клиент местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ /КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и коалиция „ЛЕВИЦАТА!“/ списък с имена и длъжности на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания; С Решение №2362 - МИ/12.09.2023 г., № 2339- МИ/ 11.09.2023 г., № 2369-МИ/12.09.2023 г. и № 2338-МИ/11.09.2023 г. всички на ЦИК, за регистриране на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ И КОАЛИЦИЯ ЛЕВИЦАТА!/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. Налице са изискванията на чл. 148, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. и Решение №2362 - МИ/12.09.2023г., № 2339- МИ/ 11.09.2023г., № 2369-МИ/12.09.2023 г. и № 2338-МИ/11.09.2023 г. всички на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 29 октомври 2023 г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.13, във връзка с чл.148, ал. 6 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия –Искър

всички решения